"Szlak Brdy"

Regionalny Oddział PTTK w Bydgoszczy


Bydgoski Informator Turystyczny można pobrać:

TUTAJ


W Bydgoszczy zostaną przeprowadzone egzaminy na uprawnienia:


Pilota Wycieczek w dniu 25 marca 2017 Szczegóły

Przewodnika Turystycznego w dniach 21 i 22 kwietnia 2017 Szczegóły


BIT można zamówić pisząc na

stat4u